Arne Henriksen Arkitekter ASOm kontoret | About the office

En selektiv bibliografi | A selected bibliography
1971 Henriksen, Arne og Laila Haugan: Mål i boligen. Trondheim: Tapir.
1979 Henriksen, Arne: «En gigantisk stjerne med stråler av jernbaneskinner, Drammen stasjon». Byggekunst nr 5.
1985 Henriksen, Arne: «Det indre og det ytre rom». Byggekunst nr 3.
1985 Henriksen, Arne og Laila Haugan: «Grimsta. Et idéprosjekt for fornyelse av en svensk drabantby». Byggekunst nr 5.
1991 Henriksen, Arne: «Kolme seisakekatosta, Oslo» (Plattformhusene Skøyen, Rosenholm, Hauketo). Arkkitehti nr 2.
2009 «Skråblikk på strukturalismen». Arkitektur i Norge, Årbok 2009. Oslo: Pax Forlag. Byggekunst nr 5.
PRESENTASJONER | PRESENTATIONS
1995 Architectural Review feb: Slependen og Sandvika stasjon.
1996 Architectural Review aug: Frognerseteren stasjon.
1998 Architectural Review sept: Lillestrøm og Eidsvoll stasjon.
1998 Arkitektur 8: Lillestrøm og Eidsvoll stasjon.
1993 Arkitektur i Norge | Årbok 1993: Nedtellingsmonument for OL 94. Oslo: Forlaget Bonytt.
2000 Arkitektur i Norge | Årbok 2000: Sigbjørn Obstfelders plass og Lysebu konferansesenter. Oslo: Forlaget Bonytt.
1995 Architectural Review feb: Slependen og Sandvika stasjon.
2003 Arkitektur i Norge | Årbok 2003: Norges Varemesse og Musikken, Lillestrøm. Oslo: Forlaget Bonytt.
1985 Byggekunst 1: Dreiebenkhus og vognhall i Lodalen.
1989 Byggekunst 1: Trafikkterminal i Sandvika, Bærum.
1989 Byggekunst 2: Kongsvinger stasjon – ominnredning, Verdal stasjon felles bane- og bussterminal, Plattformhus Skøyen, Hauketo og Rosenholm, Vakthus Skøyen, Lysaker stasjon, Vognhall Oslo. (Artikler av Ulf Grønvold, Christian Norberg-Schulz, Kjell Norvin.)
1995 Byggekunst 2: Sandvika, Frognerseteren, Gjøvik og Slependen stasjon.
1998 Byggekunst 4: Hydro Texaco Ullern vest/øst
1999 Byggekunst 6: Lillestrøm og Eidsvoll stasjon.
2000 Byggekunst 4: Obstfelders plass, Stavanger.
2001 Byggekunst 4: Waterfront.
2003 Byggekunst 1: Norges varemesse, Lillestrøm.
2007 Byggekunst 2: Brantomta/Borkeplassen, Trondheim (Team 3 AS).
2012 ArkitekturN 2: Bekkestua stasjon
2009 Carlsen, Are: «Med gule glugger på Koster» (Hytte Koster, Sverige). Hyttemagasinet nr 3.
1998 Domus 810: Slependen stasjon.
2000 Hølmebakk, Beate (red.): Treverk (Eidsvoll stasjon). Oslo: Arkitekturforlaget.
1991 Mur 3: Moelv stasjon.
1997 Mur 4: Hydro Texaco bensinstasjoner Ullern vest/øst.
2007 Mur+Betong 1: St. Hanshaugen studentby, Oslo.
2013 Mur+betong 2 : Vækerøveien 3, Vedalhuset
OM ARNE HENRIKSEN | ON ARNE HENRIKSEN
1998 Arne Henriksen – prosjekter: Arkitekturhefte 1, Trelastindustriens Landsforening.
2013 Grønvold, Ulf: "Arne Henriksen" PAX forlag. ISBN: 978-82-530-3291-7
1989 Grønvold, Ulf: «En monumentalarkitekt. En 45-årig arkitekt står ved en skillevei. Vi gir et overblikk over hans utvikling.» Byggekunst nr 2, s. 124–127.
1984 Grønvold, Ulf: «Tiny railroad stop made a somewhat Medieval landmark.» Architecture, september, s. 176–177.
2007 Gunnarsjaa, Arne: «Arne Henriksen.» Arkitekturleksikon. 2. utg. Oslo: Abstrakt
1990 Helgesen, Sven Erik: Arne Henriksen – Europeisk arkitektur i dag, NRK (film).
1989 Norberg-Schulz, Christian: «Veien mot det egentlige.» Byggekunst nr 2, s. 145.
1989 Norvin, Kjell: «Vilje til å gi sammenheng og opplevelse.» Byggekunst nr 2, s. 146–147.
1995 Præstegaard, Ida: «Stationer med sjæl.» Nyt nr 546, s. 10–16.
1996 Sand, Bente: «2 x Henriksen.» Arkitektnytt nr 17, s. 3.

Arne Henriksen Arkitekter | Arbinsgate 7, 0253 Oslo | Tlf. 23 27 32 70 | firmapost(at)ah-arkitekter.no