Arne Henriksen Arkitekter ASOm kontoret | About the office

Biografi | Biography
1944 Født i Søndra Land, Norge
UTDANNING | EDUCATION
1963-1965 École Spéciale des Travaux Publics, Paris
1966-1971 Norges Tekniske Høyskole, Arkitektavdelingen, Trondheim
PRAKSIS | PRACTICE
1972-1975 Knut-Henrik Andersen Arkitektkontor
1975-1989 NSB Arkitektkontor
1989- Arne Henriksen Arkitekter AS
UNDERVISNING | TEACHING
1987–1989 Diplomsensor ved AHO, Oslo
1989–1993 Professor AHO, Oslo
DIVERSE GJESTEFORELESNINGER | GUEST LECTURES
RIAS Convention, Sterling, Scotland
Arkitekthøgskolen i Oslo
NTNU Arkitektavdelingen, Trondheim
Oslo Arkitektforening
Chalmers Tekniske Høgskola, Gøteborg, Sverige
École d'architecture, Nancy, Frankrike
Tokyo, Japan
Bogota, Cali, Medilin, Columbia
Chihuahua, Mexico
Delft, Nederland
Arkitekturdagen, SAR, Sverige
UTSTILLINGER | EXHIBITIONS
2002 Worldstations, Trainstations in the 21 st Century, Utrecht Nederland
2001 Modern Trains and splendid stations, Chicago
2000-2005 Contemporary Norwegian Architecture, Oslo
1995-2000 Contemporary Norwegian Architecture, Oslo
1990-1995 Contemporary Norwegian Architecture, Oslo
1985-1990 Contemporary Norwegian Architecture, Oslo
1975-1985 Contemporary Norwegian Architecture, Oslo
TILLITSVERV | HONORARY POSTS
1993-1998 NSB Gardermobanen, leder av rådgivningsgruppen for visuelle miljø
1987-1988 AS Oslo Sporveier, konsultativ gruppe for modernisering av T-banestasjoner
1983-1992 Norges Statsbaner, Designrådet
1986-1987 Norske Arkitekters Landsforbund, Landsstyret
1984-1985 Redaksjonskomiteen for Byggekunst og Arkitektnytt
1982-1983 Formann i Oslo Arkitektforening
MEDLEM AV JURY | MEMBER OF JURY
2009 Nasjonalmuseet på Vestbanen
2005 Europas mest energieffektive næringsbygg, Bjørvika
2003 Bjørvika, OSU Felt B10
2002 Spansk/norsk studentkonkurranse om kapell i Spania
2001 Kulturhus på Lillestrøm
1998 Nytt veksthus på Tøyen
1995 Internasjonal konkurranse om de nordiske lands ambassader i Berlin
1995 Skydd på hellristningarna, Tanum Bohuslen, Sverige
1992 Rasteplasser i Sogn og Fjordane
1991 Ny bro i Brevik
1991 Mauritzberg Fritidsboliger og Golfbane, Norrkøping, Sverige
1989 Internasjonal Hovedflyplass på Hurum
STIPEND | GRANTS
1985 Norske Arkitekters Landsforbund, Romastipend
1981 Egers Legat

Arne Henriksen Arkitekter | Arbinsgate 7, 0253 Oslo | Tlf. 23 27 32 70 | firmapost(at)ah-arkitekter.no