previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider
BRIDGE ACROSS ENGERVANNET |  LOCATION: BÆRUM | AWARDS: BETONGTAVLEN 1994 | BUILDING TYPE: BRIDGE |  CLIENT: BÆRUM MUNICIPALITY | COMPLETED: 1994 | PHOTOGRAPHER: JIRI HAVRAN

BRO OVER ENGERVANNET
Veibroen over Engervannet er tegnet i samarbeid med Knutsen & Lundevall AS. Broen er en del av et nytt ringveisystem som betjener Sandvika sentrum. Broen ligger der Engervannet snevres inn til en stilleflytende elv som forenes med Sandvikselven ved Løkketangen. Broen og de to rundkjøringene er samlet til en helhet der rundkjøringene er gitt form som «bastioner» på hver sin elvebredd. Mellom disse bastionene strekker brobanen seg i en svak kurve over fem brospenn som alle lander på båtformede fundamenter i elveløpet. Kjørefeltene i hver retning er atskilt slik at dagslyset kan trenge ned mellom betongbuene. Dette gir et fint spill av lys og skygge på gangveiene under broen. Yttersidene av broen er svakt krumme. Det gir betongen og de bordforskalede flatene en plastisk og spenstig virkning.

BRIDGE OVER ENGERVANNET
The road bridge over the lake Engervannet was designed in collaboration with Knutsen & Lundevall AS. The bridge is an element of a new ring road system serving downtown Sandvika. The bridge was placed where Engervannet narrows into a stream that flows gently into the river Sandvikselven at Løkketangen. The bridge and the two roundabouts are unified into a whole as the roundabouts are formed as «bastions» on either side of the river. The bridge stretches between these two bastions in a slight curve across five spans that all stand on boat-shaped foundations in the river. The lanes in either direction are separated so that daylight can penetrate between the concrete curves. This has provided a fine play of light and shadow for the pedestrian walkways beneath the bridge. The outer sides of the bridge are slightly curved, conferring a supple and elastic effect on the formwork concrete surfaces.