previous arrow
next arrow
ArrowArrow
Slider

MOELV RAILWAY STATION | LOCATION: LUNDEMOVEGEN, RINGSAKER | AWARDS: BRUNELL AWARD 1985 | BUILDING TYPE: STATION BUILDING | CLIENT: NSB | COMPLETED: 1981 | PHOTOGRAPHER: ARNE HENRIKSEN

MOELV STASJON
All lokaltransport er samlet i et tett og funksjonelt samvirke på forplassen til stasjonsbygningen – av- og påstigning, bussene med fronten mot stasjonsbygningen og parkeringsområder – det hele rammet inn av trebeplantning. Det er gangforbindelse fra stasjonen via torget til hovedgata i Moelv. Bygningen er utformet med et tak som understreker viktigheten av en sentralt plassert trafikkhall der publikum har god visuell kontakt til plattform og forplass. Tegl, trekonstruksjoner og koppertaket fremhever bygningens betydning. Venterommet er de reisendes møtested.

MOELV RAILWAY STATION
All local means of transportation are gathered here in a tight-knit and functional collaboration at the entrance square in front of the station building – embarkations and disembarkations from trains, bus stops right in front of the station building and nearby parking facilities – and the area is enclosed by an area planted with trees. A walkway leads from the station via the square to the main street of Moelv. The building is designed with a roof that accentuates the importance of a centrally placed traffic hall where the public has good visual contact with the platform and entryway. Brick, wood constructions and a copper roof highlight the building’s significance. The waiting room is a rallying point for travellers.